En god sommer til alle barn

Brev til norske reiseoperatører

Hver år er det oppslag i media om barn på en eller annen måte ikke får god nok omsorg bl.a. på ferieturer.

Jeg vet at mange reiseselskaper har gode rutiner for hvordan ledelsen og ansatte skal håndtere slike situasjoner.

Nå på starten av sommerferien ønsker jeg å gjøre dere oppmerksomme på at dere som representanter for reiseselskap og også for andre feriegjester kan bruke Alarmtelefonen for barn og unge. I en situasjon der dere er bekymret for om et barn eller en ungdom er utsatt for omsorgssvikt eller mishandling, kan en henvendelse hit bedre et barns situasjon. Det kan være av stor betydning for den enkelte at dere tar deres egne bekymringer på alvor.

Hos Alarmtelefonen gir de råd og veiledning. Både unge og voksne tar kontakt fordi de lurer på noe eller er usikre på hva de skal gjøre i ulike situasjoner.

I Norge kan man ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge, fra kl. 15.00 – kl. 08.00 alle hverdager. Det er døgnåpent i helger og på fridager. Telefonnummeret er 116 111.

Fra utlandet kan Alarmtelefonen nås på telefonnummer: + 47 95 41 17 55.
Det er ikke gratis å ringe dette nummeret fra utlandet.

Informasjon om telefonnummeret fra utlandet ligger også på Alarmtelefonens nettsider http://www.116111.no/. Her finner du også informasjon på blant annet samisk, fransk, spansk og engelsk. 

Mange EU-land har 116 111 som gratis hjelpetelefon for barn og unge. (Landsoversikt på EU-Kommisjonens nettsider)
I motsetning til i Norge, drives tilbudet i de fleste andre land av frivillige organisasjoner uten organisasjonsmessig tilknytning til barnevernet.

Jeg håper at reiseselskapene bidrar til å gjøre dette kjent for sine ansatte på egnet måte. 

Jeg håper at alle barn og unge får en god sommer. 

Med hilsen,

Solveig Horne 

Se brevet her (PDF).