Tilleggspoeng for avtjent førstegangstjeneste ved opptak til studieåret 2007-2008

Kunnskapsdepartementet har sendt brev til universiteter og høyskoler og ber om at soldater som dimitterer også etter 20 september i år likevel får tre ekstrapoeng ved opptak til høyere studier. Fra neste skoleår vil nytt regelverk være på plass.

Les brevet her