Bruk av barnehage og barnehagens strukturelle kvalitet: Sammenheng med barns utvikling ved to år

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har forskere ved Atferdssenteret utarbeidet rapport om bruk av barnehage ved to års alder, med vekt på sammenhengen mellom strukturelle kvalitetsindikatorer og barns utvikling.

Les rapportene:

Atferd og sosial kompetanse i barnehagen hos 2-åringer sett i lys
av barnehagefaktorer og tidlig utvikling
Foreløpige resultater fra Barns sosiale utvikling, Atferdssenteret

Bruk av barnehage og barnehagens strukturelle kvalitet: sammenheng med barns utvikling ved to år
- Foreløpige resultater fra Barns sosiale utvikling, Atferdssenteret- Unirand
Revidert rapport til Kunnskapsdepartementet 5. januar 2012