Bruk av revidert lederlønnsordning - nærmere kobling til etatsstyringen

Veileder i oppfølging av ledere i statens lederlønnssystem.

Formålet med veilederen er primært å stimulere til at toppledernes stillings- og resultatkrav bedre oppfyller virksomhetenes mål, jf. tildelingsbrev. En styrket oppfølging av lederne vil også bidra til bedre ledelse og  resultater.

Denne veilederen bygger videre på anbefalingene i Kommunal- og distriktsdepartementet (tidligere Kommunal- og moderniseringsdepartementet) sine retningslinjer for oppfølgning av lederne på lederlønn. Veilederen er utviklet av KDD i samråd med Finansdepartementet, som har ansvar for Økonomiregelverkets regulering av etatsstyringen.

Veilederen er først og fremst rettet mot departementenes oppfølgning av virksomhetslederne, men den kan også nyttiggjøres av andre arbeidsgivere til lederlønnede, og arbeidsgivere som ønsker å bruke elementer av oppfølgingssystemet i lederlønnsordningen overfor ledere på lavere nivåer.

Veileder: Bruk av revidert lederlønnsordning - nærmere kobling til etatsstyringen (pdf)