Byggekostnader

Innstilling fra arbeidsgruppe avlevert 03.02.2004

Innstilling fra arbeidsgruppe

Byggekostnader

Avlevert til Kommunal- og regionaldepartementet 3. februar 2004