COTIF-loven

Resultat: Ot.prp.nr. 93 (2003-2004) Om lov om internasjonal jernbanetrafikk og om samtykke til at Norge tiltrer Protokoll av 3. juni 1999 om endring av Overenskomst om internasjonal jernbanetratikk (COTIF) av 9. mai 1980 (COTIF-loven), Innst.O.nr. 7 (20

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.01.2004

  • Høringsfrist: 05.01.04
  • Resultat: Ot.prp.nr. 93 (2003-2004) Om lov om internasjonal jernbanetrafikk og om samtykke til at Norge tiltrer Protokoll av 3. juni 1999 om endring av Overenskomst om internasjonal jernbanetratikk (COTIF) av 9. mai 1980 (COTIF-loven)
  • Innst.O.nr. 7 (2004-2005) Innstilling fra samferdselskomiteen om lov om internasjonal jernbanetrafikk og om samtykke til at Norge tiltrer Protokoll av 3. juni 1999 om endring av Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) av 9. mai 1980 (COTIF-loven)