De gode hjelperne

Telemarksforskning har på oppdrag fra KMD laget et notat om kommunenes samarbeidspartnere i næringsutviklingsarbeidet. Notatet går gjennom relevant litteratur om hvordan ulike aktører er involvert i kommunenes næringsutviklingsarbeid, kartlegging av aktører som kommunene samarbeider med og sammenligning av næringsutviklingsarbeidet i 5 fylker.

De gode hjelperne - Kommunenes samarbeidspartnere i næringsutvikling (pdf)