Lover og regler

Delegasjon av kongens myndighet på Helse- og omsorgsdepartementets område

Samhandlingsreformen skal implementeres fra og med 1. januar 2012. I tillegg til økonomiske og organisatoriske virkemidler som skal understøtte refomen, er det også vedtatt nye lover og en rekke lovendringer.

Les Kongelig resolusjon: Delegasjon av kongens myndighet på Helse- og omsorgsdepartementets område til Helse- og omsorgsdepartementet for å gjøre tekniske og begrepsmessige forskriftsendringer som følge av ikraftsetting av helse- og omsorgstjenesteloven (pdf)