Delingsøkonomiens betydning for norsk økonomi – i dag og i fremtiden

Kunnskapen om delingsøkonomien i Norge er mangelfull. Hvor mange delingsøkonomiske initiativer finnes? Hvem er aktørene? Hvor mye omsetter de for? Og hva kan delingsøkonomien tenkes å bety i fremtiden? Det er spørsmål som mangler svar. I denne rapporten besvares disse spørsmålene så langt det lar seg gjøre.

Vista Analyse har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlagt alle eksisterende delingsøkonomiske initiativer i Norge og vurdert delings-økonomiens betydning for norsk økonomi i dag (2015) og i fremtiden (2025). Utredningsarbeidet har pågått sommeren og høsten 2016.

Delingsøkonomiens betydning for norsk økonomi – i dag og i fremtiden (pdf)