Rapporter og planer

Deltagelse i frivillige organisasjoner. Forutsetninger og effekter.

Rapport 2012:4 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Denne rapporten tar for seg forutsetninger for og effekter av deltagelse i frivillige organisasjoner. Fokus legges spesielt på de som deltar i minst grad, de med lave sosioøkonomiske ressurser samt etniske minoriteter. I tillegg har rapporten et spesielt fokus på barn og unge.

Rapporten "Deltagelse i frivillige organisasjoner. Forutsetninger og effekter." (.pdf) 

Forfattere: Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård (red.)

Denne rapporten tar for seg forutsetninger for og effekter av deltagelse i frivillige organisasjoner. Fokus legges spesielt på de som deltar i minst grad, de med lave sosioøkonomiske ressurser samt etniske minoriteter. I tillegg har rapporten et spesielt fokus på barn og unge.