Deltakelse i frivillig redningstjeneste

Redningstjenesten i Norge utøves som et samvirke basert på en nasjonal dugnad mellom en rekke offentlige organer, frivillige organisasjoner og private virksomheter og personer. Dette samvirkeprinsippet er en av bærebjelkene som danner grunnlaget for vår velfungerende redningstjeneste.

Den norske redningstjenesten er i stor grad basert på innsatsen fra frivillige redningsmannskaper. Disse blir kalt ut både ved redningsoppdrag, alvorlige hendelser og katastrofer. Redningsoppdrag iverksettes døgnet rundt, og den viktige lokale beredskapen som de frivillige opprettholder er ikke mulig uten velvillighet fra arbeidsgiverne til de frivillige redningsmannskapene.

Som samfunnssikkerhetsminister og ansvarlig statsråd for den norske redningstjenesten anmoder jeg om at arbeidsgivere stiller seg imøtekommende ovenfor medarbeidere som er tilsluttet frivillige redningsorganisasjoner. Det er av stor betydning at frivillige redningsmannskaper på forhånd vet om de kan få fri fra sitt arbeide for deltakelse i et eventuelt redningsoppdrag.

Med hilsen
Ingvil Smines Tybring-Gjedde