Deskriptiv analyse – næringer og samfunn i området knyttet til forvaltningsplanen

Underlagsrapport for oppdateringen av den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten (HFBL).

Sosioøkonomisk statistikk fra de norske landområdene som grenser til det geografiske området for forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten.

Rapporten er utarbeidet i Kommunal- og regionaldepartementet i samarbeid med Miljøverndepartementet, Olje- og energide-partementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Justis- og politidepartementet.