"Det var ikke bare ferie"

Rapport fra ekspertgruppe om unge som etterlates i utlandet mot sin vilje

Ekspertgruppen har sett på hvordan man kan forebygge og følge opp barn og unge som etterlates i utlandet mot sin vilje. Ekspertgruppen har intervjuet unge som har vært utsatt for ufrivillige utenlandsopphold og innhentet informasjon fra fagpersoner, familiemedlemmer og ulike deler av tjenesteapparatet.

Last ned rapport (PDF).