Rapporter og planer

Dialogmøter Likeverdsreformen

En enklere hverdag: Utfordringer og muligheter for Likeverdsreformen. Innspill fra brukere, pårørende,frivillige og ansatte i kommuner.

Last ned rapporten her (pdf)