Digital kontroll og overvåking av arbeid. Omfang og praksis

Fafo-rapport 2016:05

Rapporten «Digital kontroll og overvåking av arbeid. Omfang og praksis» undersøker hvilke motiver, holdninger og praksis norske arbeidsgivere har når det gjelder bruk av IKT-baserte kontroll- og styringssystemer.

Undersøkelsen bygger på et to-delt opplegg. Det ene er en analyse av data fra Levekårsundersøkelsen 2013. Her gir Fafo et situasjonsbilde, basert på svarene fra ansatte, av hvor utbredt forskjellige kontroll- og overvåkingstiltak er i ulike deler av arbeidslivet, samt kjennetegn ved virksomhetene som anvender slike tiltak, deres ansatte og andre trekk ved arbeidsorganiseringen i slike virksomheter.

Det andre er en spørreundersøkelse blant arbeidsgivere, i visse bransjer, for å kartlegge bruk og motiver for innføring av IKT-baserte kontroll- og styringssystemer, samt om rutiner ved innføring og bruk av slike systemer.

Rapporten

Les rapporten «Digital kontroll og overvåking av arbeid. Omfang og praksis» her (Fafo)

Oppdragstaker

Mona Bråten, Fafo.

Oppdragsgiver

Prosjektet er utført på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet.