Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren

Til innholdsfortegnelse

Digitaliseringsstrategi 1 for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021

Fotnoter

1.

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. (Digitaliseringsrundskrivet nr. H-17/15).
Til dokumentets forside