Distriktspolitisk rekneskap

Rapporten summerar opp innsatsen på det distrikts- og regionalpolitiske området etter 2005.

Rapporten summerar opp innsatsen på det distrikts- og regionalpolitiske området etter 2005.

Publikasjonen presenterar dei viktigaste regionale utviklingstrekka og kva tiltak regjeringa har satsa særskilt på.