Ditt bidrag kan misbrukes

Veileder til å unngå finansiering av terrorisme ved innsamlingsaksjoner.

Det er grunn til å tro at penger som har blitt samlet inn i Norge, ved noen anledninger har blitt brukt til å finansiere terrorisme eller grupper som er kjent for å bruke terrorisme som virkemiddel.

Denne veilederen gir råd om hva man må være bevisst på når man gir penger til innsamlingsaksjoner.

 

Last ned veilederen (pdf)

Ditt bidrag kan misbrukes

  

 

Veilederen på andre språk

Last ned veilederen på engelsk
Engelsk
Last ned veilederen på arabisk
Arabisk
Last ned veilederen på dari
Dari
Last ned veilederen på pastho
Pastho
Last ned veilederen på somalisk
Somalisk
Last ned veilederen på tamilsk
Tamilsk
Last ned veilederen på urdu
Urdu