Du er henta!

Rapport om finansiering av private barnehager

Barnehageutbyggingen i Norge har vært en vellykket satsing, og bidratt til bedre oppvekst, mer likestilling, og samfunnsutvikling hvor begge foreldre kan være i arbeid. Vi står nå i en tid hvor behovet for stabil, bærekraftig og forutsigbar finansiering av de private barnehagene er nødvendig. Oppbyggingsfasen er over. Reform- og oppbyggings-tiltakene «hentes tilbake».