Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet, og har som formål å analysere effektene av en eventuell gjeninnføring av strykninger.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet, og har som formål å analysere effektene av en eventuell gjeninnføring av strykninger.

Da den nye valgloven for fylkes- og kommunestyrevalg ble vedtatt i 2002 ble muligheten til å stryke listekandidater ved kommunestyrevalg fjernet. I 2008 tok Stortinget igjen opp diskusjonen om strykeadgangen, med utgangspunkt i noen representanters ønske om å gjeninnføre denne. Det ble besluttet at regjeringen skulle utrede muligheten for å gjeninnføre strykninger ved kommunestyrevalg.