Effekter av kommunale næringsfond under lupen

På bestilling fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har Oxford Research ferdigstilt en forundersøkelse om hva som finnes av resultat- og effektinformasjon fra bruken av kommunale og regionale næringsfond, og hvordan en grundigere evaluering med analyse av effekter kan innrettes. Selve evalueringen skal gjennomføres i 2011.

På bestilling fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har Oxford Research ferdigstilt en forundersøkelse om hva som finnes av resultat- og effektinformasjon fra bruken av kommunale og regionale næringsfond, og hvordan en grundigere evaluering med analyse av effekter kan innrettes.
Selve evalueringen skal gjennomføres i 2011.

Forundersøkelsen viser bl.a. at det finnes lite lett tilgjengelig informasjon om resultater og effekter av kommunale og regionale næringsfond. Denne informasjonen må derfor innhentes i evalueringen. Oxford anbefaler at denne innhenting skjer ved hjelp av en elektronisk survey blant tilsagnsmottakerne. Gjennom denne vil de som har fått midler bli bedt om å anslå effekten. Det anbefales også å benytte den samme metodikken og de samme spørsmålene som for prosjekter som får tilsagn direkte fra fylkeskommunene og Innovasjon Norge, men med noen forenklinger. Særlig er dette nødvendig for de bedriftsrettede prosjektene, hvor Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelser er grunnlaget.

Departementet vil bruke forundersøkelsen i arbeidet med selve evalueringen av kommunale og regionale næringsfond. Dette oppdraget vil bli utlyst eksternt med det aller første og skal gjennomføres i 2011.

Kommunale og regionale næringsfond er en fondsordning som gir kommuner midler til lokal næringsutvikling. Midlene kommer fra KRD via fylkeskommunene. Kommunene gir i hovedsak støtte enten direkte til bedrifter eller til såkalte tilretteleggende tiltak (f.eks. stedsutviklingstiltak).

Forundersøkelsen ble ferdigstilt i januar 2011.

Her kan du laste ned hele rapporten i pdf-format fra forundersøkelsen, kommunale næringsfornd "Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale næringsfond?" (Oxford research 2011)