Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

NIFU STEP og Fafo har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet foretatt en forstudie av effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv. Rapporten gir oversikt over relevant forskningslitteratur og beskriver aktuelle problemstillinger og metodiske utfordringer knyttet til å gjennomføre slike studier.

NIFU STEP og Fafo har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet foretatt en forstudie av effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv. Rapporten gir oversikt over relevant forskningslitteratur og beskriver aktuelle problemstillinger og metodiske utfordringer knyttet til å gjennomføre slike studier. Rapporten kan du lese her.