Ei berekraftig, kostnadseffektiv og samordna bygg- og eigedomsforvaltning

Bygg- og eigedomsforvaltninga i statleg sivil sektor skal vere berekraftig, samordna og kostnadseffektiv. Denne strategien etablerer overordna ambisjonar og peiker på tiltak som vil bidra til å nå ambisjonane.

Les dokumentet

Forside

Strategi for bygg og eigedom i statleg sivil sektor