Rapporter og planer

Eksperimenter med tiltak for å øke valgdeltakelsen

Eksperimenter med tiltak for å øke valgdeltakelsen ved lokalvalget i 2015

I forbindelse med lokalvalget i 2015 ble det gjennomført to grupper av eksperimenter med tiltak for å øke valgdeltakelsen. Formålet med eksperimentene var å undersøke hvilke tiltak som vil være mest effektive for å mobilisere folk til å stemme.

I den første gruppen av eksperimenter ble det sendt brev til stemmeberettigede innvandrere i forkant av valget. Det andre eksperimentet var en kampanje med bruk av tekstmeldinger
(SMS) som rettet seg mot alle velgere; både de med og uten
innvandrerbakgrunn. Alle tre brevene og SMSene viste seg å ha
større effekt på valgdeltakelsen enn det var grunn til å forvente.

Effekten var størst i to grupper av velgere som kjennetegnes av
å ha lav valgdeltakelse: unge velgere og velgere med innvandrerbakgrunn.
Resultatene tyder på at de tiltakene som her er prøvd ut, vil være effektive virkemidler for å øke valgdeltakelsen ved fremtidige norske valg.