Eksponering for kvikksølv hos tannhelsepersonell og forekomst av mulige seneffekter

Del 2: Oppfølgingsundersøkelser av et utvalg

Rapport om risiko for kognitive senskader hos tannhelsepersonell som følge av eksponering for kvikksølv i forbindelse med håndtering av amalgam.

Denne rapporten er skrevet for Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) på grunnlag av et prosjektoppdrag som den 22.12.2005 (ref 200501790-/ASD) ble gitt til en forskningsgruppe ved NTNU/St.Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim.

Oppgaven var å undersøke om det hos tannhelsepersonell kan være risiko for kognitive senskader som følge av eksponering for kvikksølv i forbindelse med håndtering av amalgam.

Rapport fra del 1 av prosjektet ble levert til AID den 15.2.2007. Denne rapporten omhandler del 2 av prosjektet.

Last ned rapport:
Eksponering for kvikksølv hos tannhelsepersonell og forekomst av mulige seneffekter (pdf - 0,3 mb)