Eksportkontroll - Informasjon om eksport av varer, tjenester og teknologi med lisensplikt

Eksportkontroll - Informasjon om eksport av varer, tjenester og teknologi med lisensplikt (pdf)