Elektronisk forretningsdrift (EF): Evaluering av BIT-programmet

NIFUSTEP, rapport 1/2007

Evalueringen dokumenterer effekter av programmet og diskuterer EF som basis for en helhetlig, effektiv og treffsikker fremtidig tjenesteportefølje.

Evalueringen dokumenterer effekter av programmet og diskuterer EF som basis for en
helhetlig, effektiv og treffsikker fremtidig tjenesteportefølje.

Rapporten er utarbeidet av NIFUSTEP på oppdrag av Innovasjon Norge.