Elektronisk stemmegivning - utfordringer og muligheter

Rapport fra arbeidsgruppe. Overlevert 08.02.2006. Publikasjonsnummer H-2185

Rapport fra arbeidsgruppe:

Elektronisk stemmegivning – utfordringer og muligheter

Publikasjonsnummer H-2185

Rapporten i PDF-format

Klikk for å komme til innholdsfortegnelsen