Elektronisk stemmegivning - utfordringer og muligheter

Rapport fra arbeidsgruppe. Overlevert 08.02.2006. Publikasjonsnummer H-2185

Arbeidsgruppen ble oppnevnt av Kommunal- og regionaldepartementet 26. mai 2004, og fikk i oppdrag å ta stilling til om og eventuelt hvordan det bør innføres elektronisk stemmegivning her i landet.

Elektronisk stemmegivning – utfordringer og muligheter (PDF)