Elektronisk tinglysing

Forslag til endringer i tinglysingsloven mv. for å tilrettelegge for elektronisk tinglysing. Rapport avgitt til Justis- og politidepartementet 1.6.2010.

Les rapporten her (pdf).