ELMER: Anbefalinger om videreutvikling av oppgaveregisteret

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

(pdf-format)