En felles strategi for freds- og menneskerettighetssentrene

Strategien for freds- og menneskerettighetssentrene omhandler syv uavhengige stiftelser som på hver sin måte bidrar til å fremme demokratiske verdier og holdninger, særlig rettet mot barn og unge.

Sentrene hadde besøk av i overkant av 26 000 elever i 2016.
Totalt har sentrene nådd ut til nærmere 100 000 personer samme år. Behovet for kunnskap om menneskerettigheter er økende. Det høye antallet elever som besøker sentrene hvert år viser hvor viktige sentrene
er i arbeidet med å fremme demokratiske verdier og holdninger i samfunnet.

Felles for sentrene er at de bidrar med dokumentasjon, forskning, undervisning og formidling innenfor områdene demokrati, fred og menneskerettigheter, minoriteter og folkemord. Sentrene arbeider i ulik grad både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Hvert av sentrene har sitt regionale eller lokale særtrekk, men en fellesnevner er at de er bygget opp rundt en idé eller en historisk hendelse og situasjon som har
skapt og utviklet det unike ved det enkelte senteret. 

Kunnskapsdepartementet er ansvarlig for statlig støtte til stiftelsene som er omtalt i strategien:

1. Senter for studier av Holocaust og livsynsminoriteter
(HL-senteret)
2. Falstadsenteret
3. Stiftelsen Arkivet - Senter for historieformidling og
fredsbygging
4. Nansen Fredssenter
5. Narviksenteret
6. Raftostiftelsen
7. Det europeiske Wergelandsenteret (EWC) 

En felles strategi for freds- og menneskerettighetssentrene.pdf