En nyttig verktøykasse. Kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn i 2006

Kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn i 2006.

Kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn i 2006.

Rapporten er laget av Oxford Reserach AS på oppdrag av Innovasjon Norge.