En sammenliknende analyse av nordisk husleierett.

Kommunaldepartementet har mottatt en ny sammenliknende analyse av husleielovgivningen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Analysen er gjennomført av Oxford Research AS i samarbeid med Advokatfirma Wangsteen, Wigemyr & Co DA, på oppdrag fra KRD. Rapporten inneholder også forslag til noen lovendringer.

Formålet med analysen er at de som arbeider med husleiespørsmål skal få et bedre grunnlag for sammenliknende av husleielovgivningen i de nordiske landene og bedre forståelse av ulikeheten og forskjellene.

Analysen gir  en beskrivelse av husleielovgivningen i de nordiske landene, samt gjennomgår de viktigste likhetene og forskjellene i husleielovgivningen i de ulike landene.

Utredningen viser at det er mange likheter i rettstilstanden i de nordiske land.  Analysen avdekker også noen grunnleggende systemforskjeller og ulikheter i reglene mellom landene. Nærmere om dette, se kapittel 1 i analysen Sammendrag, konklusjon og anbefalinger.

Analysen omtaler den norske husleielovgivningen som  ” en komplett og moderne lovregulering av alle kontraktsrettslige spørsmål som husleieavtaler reiser, og har i tillegg bestemmelser som regulerer diskriminering i leiemarkedet og om tvisteløsning. Loven har god systematikk, og en trenger ikke søke til andre lover for å få svar på husleierettslige spørsmål.”