Rapport om tilknytning til de tidligere Rosenborg-laboratoriene ved NTNU og utvikling av kreft

Den medisinske ekspertgruppen som har utredet mulige årsakssammenhenger mellom tilknytning til de tidligere Rosenborg-laboratoriene ved NTNU og utvikling av kreft, er nå ferdige med sin rapport. Rapporten ble fremlagt på en pressekonferanse 16. mai kl. 11:30.

 

Klikk her for å åpne rapporten

Vedlegg 1
 
Vedlegg 2
 
Vedlegg 3
 
Vedlegg 4
 
Vedlegg 5
 
Vedlegg 6
 
Vedlegg 7
 
Vedlegg 8