Endr. i forskrift om AA-registeret

Forskrift om endring i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret.

Se forskriften på lovdata.no