Endring av forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke - veileder til funksjoner og arter

Rundskriv V-7B/2017 (.pdf)