Endring i forskrift om levealdersjustering av alderspensjon

Forskrift om endring i forskrift om levealdersjustering av alderspensjon når et medlem av Statens pensjonskasse og enkelte andre pensjonsordninger har ny pensjonsopptjening etter fylte 67 år.

Se forskriften på lovdata.no