Endringslov til menneskerettsloven

Lov om endringer i menneskerettsloven

Lov om endringer i menneskerettsloven - med tilleggsprotokoller.

Lov om endringer i menneskerettsloven - med tilleggsprotokoller. (Det er ikke hjemlet sentrale forskrifter i loven).

Gå til Lovdatas nettsider for å lese loven i fulltekst.

Se loven på lovdata.no