Endringer i forskrift om vern av Froan landskapsvernområde

Klima- og miljødepartementet tilrår med dette å endre og utvide grensene for Froan landskapsvernområde, Frøya kommune i Sør-Trøndelag fylke slik at de to eksisterende oppdrettslokalitetene ved henholdsvis Sørøyflesa og Hallarøy V blir liggende utenfor verneområdet. Landskapsvernområdet reduseres med til sammen ca. 0,3 km².

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)