Endringer i Petroleumsforskriften

Endringene gjelder ulike forhold og trådte i kraft 20. januar (20.01.06)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: