Endringer i skipsarbeidsloven, lov om europeisk samarbeidsutvalg m.v., forskrift om europeiske samarbeidsutvalg m.v. og lønnsgarantiforskriften

Nærings- og fiskeridepartementet sender i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet på høring forslag til endringer om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg mv. (lov om europeiske samarbeidsutvalg m.v.). Videre sendes på høring forslag til endringer i forskrift om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. om europeiske samarbeidsutvalg m.v.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.05.2017