Høring – endringer i utlendingsforskriften og statsborgerforskriften – utlevering av taushetsbelagte opplysninger fra folkeregistermyndigheten

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.04.2017