Endringer i utlendingsloven - politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.04.2017