Endringslov til folketrygdloven, sosialtjenesteloven mv

Lov om endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover

Endringslov til folketrygdloven, sosialtjenesteloven mv.

Se loven på lovdata.no