Endringslov til konsesjonsloven og odelsloven m.v.

LOV-2001-05-04-17 Lov om endringer i konsesjonsloven og odelsloven m.v. (opphevelse av forkjøpsrett og heving av arealgrenser).

Se loven på lovdata.no
Til toppen