Endringslov til lønnsgarantiloven

LOV 2004-12-17 nr 87: Lov om endringar i lønnsgarantilova.

Se loven på lovdata.no
Til toppen