Endringslov til lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover

Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor)

Endringslov til lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover.

Se loven på lovdata.no