Høring - Forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger

Det planlegges ikrafttreden av nye forskrifter 1. juli 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2009