Enkeltelementer og helhetsløsninger for alternative kvotesystem

En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet

Last ned rapporten (pdf)