Et samfunn for alle - Likestilling, demokrati og menneskerettigheter

Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020-2025.

Regjeringens mål er et samfunn for alle. Et samfunn der alle borgere har samme muligheter til å ta utdanning, delta i arbeidslivet på like vilkår, få
gode helsetjenester og selv velge hva de vil gjøre på fritida. Det handler om å være medborger i et demokrati.

Handlingsplanen "Et samfunn for alle - Likestilling, demokrati og menneskerettigheter" (.pdf)